Vyberte si

AUDITY


Povinnosť vykonávať audit v potravinárskych zariadeniach ukladá Nariadenie (ES) č. 882/2004 EP a Rady.

Audit znamená „systematické a nezávislé preskúmanie s cieľom určenia, či činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne, a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov.“

Cieľom auditu je preveriť účinnosť aplikovania systému HACCP do praxe a preukázať, že potravinársky podnik je schopný vyrábať alebo predávať bezpečné potraviny, pokrmy a nápoje.

Audit systému HACCP môže byť interný alebo externý. Interný audit sa vykonáva osobou z prostredia spoločnosti alebo spoločnosťou, ktorá systém HACCP vypracovala, externý audit je vykonávaný nezávislou osobou (nie z prostredia auditovanej organizácie).


Pre viac informácií o audite, vypracovanie cenovej ponuky alebo poradenstvo nás kontaktujte na tejto stránke.

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing