Vyberte si

AUDITY

Povinnosť vykonávať audit v potravinárskych zariadeniach ukladá Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, kde
„Audit“ zamená systematické a nezávislé preskúmanie s cieľom určenia, či činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne, a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov.“

Cieľom auditu je preveriť účinnosť aplikovania systému HACCP do praxe a preukázať, že potravinársky podnik je schopný vyrábať alebo predávať bezpečné potraviny, pokrmy a nápoje.

Audit systému HACCP môže byť interný alebo externý. Interný audit sa vykonáva osobou z prostredia spoločnosti alebo spoločnosťou, ktorá systém HACCP vypracovala, externý audit je vykonávaný nezávislou osobou (nie z prostredia auditovanej organizácie).

Pre viac informácií o audite, vypracovanie cenovej ponuky alebo poradenstvo nás kontaktujte na tejto stránke.© 2019 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené.