O NÁS

Ing. Katarína Fašiangová, PhD.

Je absolventkou Chemickotechnologickej fakulty na SVŠT v Bratislave, odbor potravinárstvo.

Po ukončení štúdia pracovala v inšpekčnej kontrole potravín na pôvodnej Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej inšpekcii, neskôr v štruktúre Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, vo vedení laboratórnej diagnostiky.

Od roku 2003 sa spolupodieľala na príprave národnej potravinovej legislatívy a implementácii európskej legislatívy do nej. Prípravu legislatívy pre označovanie potravín presadzovala za Slovenskú republiku v pracovných skupinách, neskôr v Rade Európy v Bruseli.

Od roku 2009 pôsobila v tímoch pre riadenie kvality a bezpečnosti produktov v maloobchode a v jeho odvetvových združeniach.

Má dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia kontroly kvality a bezpečnosti potravín, aj ako členka komisií pre udeľovanie značky kvality pre potravinárske a poľnohospodárske výrobky.

V roku 2015 založila Občianske združenie Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorej zakladajúcimi členmi sú najväčšie potravinové obchodné reťazce na Slovenku.© 2019 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené.