Vyberte si

ORGÁNY POTRAVINOVÉHO DOZORU

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) a Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS), v ktorých kompetencii sú:

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ):

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

LEGISLATÍVA

RVPS

SOI

RÚVZ

Spoločné zákony

AKÉ POKUTY VÁM HROZIA?

SOI

RÚVZ

RVPS

Pre viac informácií nás kontaktujte na tejto stránke.© 2019 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené.