Vyberte si

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Viete aké sú právomoci orgánov potravinového dozoru (RÚVZ, SOI a RVPS) na Vašich prevádzkach?S ČÍM VÁM PORADÍME/POMÔŽEME:Nedodržaním potravinového práva Vám kontrolný orgán môže uložiť sankciu napr. za predaj potravín po dobe spotreby alebo dobe minimálnej trvanlivosti až do výšky 5 000 000€.

Nechajte pracovníkov Food Control s.r.o. nastaviť Váš systém na prevádzke tak, aby ste takýmto pokutám predchádzali..


Pre viac informácií nás kontaktujte na tejto stránke.

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing