Vyberte si

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Musí byť vypracovaný v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.Čo je základom prevádzkového poriadku?


MUSÍM MAŤ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK?


Existencia a schválenie prevádzkového poriadku príslušným kontrolným orgánom je povinné pre:


Zariadenia spoločného stravovania


Zariadenia so starostlivosťou o ľudské telo


Chýbajúcim prevádzkovým poriadkom Vám hrozí pokuta od 166€ až do výšky 16 596€.


AKO VYPRACUJEM PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VO SVOJOM PODNIKU?


Prevádzkový poriadok popisuje základné činnosti prevádzky, požiadavky na pracovníkov a kompletný chod prevádzky v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Drvivá väčšina podnikov si prevádzkový poriadok necháva vypracovať externými špecialistami.


Vo Food Control s.r.o. Vám vypracujeme prevádzkový poriadok rýchlo a zároveň kvalitne.


Naši špecialisti z Food Control s.r.o. s desaťročiami skúsenosti v implementácií HACCP, výrobe potravín, kontrole kvality potravín a službách pre potravinárske i nepotravinárske prevádzky sú zárukou kvality, precíznosti a spoľahlivosti. Zverte nám starostlivosť o dokumentáciu a podporné procesy a sústreďte sa plnohodnotne na Vás hlavný predmet podnikania!


Pre viac informácií, vypracovanie cenovej ponuky na vypracovanie prevádzkového poriadku alebo poradenstvo nás kontaktujte na tejto stránke.

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing