Vyberte si

SANITAČNÝ PORIADOK

Sanitačný program je neoddeliteľnou súčasťou správnej výrobnej praxe a musí byť vypracovaný v zmysle Potravinového kódexu SR.

Predstavuje koncepčný dokument zabezpečovania realizácie sanitačných požiadaviek v danej prevádzke.

Jeho podstatou sú zásady personálnych, materiálnych, technických a organizačných postupov komplexne zabezpečujúcich správne hygienické podmienky. V rámci manipulácie s potravinami pozostáva z plánov a postupov na zvyšovanie hygienickej úrovne výroby, vytváranie a dodržiavanie podmienok na výrobu zdravotne neškodných, biologicky a nutrične vysokohodnotných potravín.Čo je základom sanitačného poriadku?


MUSÍM MAŤ SANITAČNÝ PORIADOK?


Sanitačný poriadok je povinný pre:


Všetky postupy, harmonogramy, spôsoby zabezpečenia sanitácie a dosiahnuté výsledky musia byť písomne dokumentované. V prípade nevykonávania evidencie o čistení a dezinfekcii dochádza k porušeniu § 4 ods. (2) písm. b) zákona o potravinách v platnom znení, čím Vám hrozia pokuty až do výšky 500 000€.


AKO VYPRACUJEM SANITAČNÝ PORIADOK VO SVOJOM PODNIKU?


V rámci manipulácie s potravinami sanitačný poriadok pozostáva z plánov a postupov na zvyšovanie hygienickej úrovne výroby, predaja, skladovania a prepravy, vytváranie a dodržiavanie podmienok na výrobu zdravotne bezpečných, biologicky a nutrične vysokohodnotných potravín. Drvivá väčšina podnikov si sanitačný poriadok necháva vypracovať externými špecialistami.


Preneste starosti s dokumentáciou na náš tím, ktorý je zárukou rýchleho a kvalitného spracovania Vašich materiálov.


Naši špecialisti z Food Control s.r.o. s desaťročiami skúsenosti v implementácií HACCP, výrobe potravín, kontrole kvality potravín a službách pre potravinárske i nepotravinárske prevádzky sú zárukou kvality, precíznosti a spoľahlivosti. Zverte nám starostlivosť o dokumentáciu a podporné procesy a sústreďte sa plnohodnotne na Vás hlavný predmet podnikania!


V rámci sanitačného poriadku Vám ponúkame:


Pre viac informácií, vypracovanie cenovej ponuky na vypracovanie sanitačného poriadku alebo poradenstvo nás kontaktujte na tejto stránke.

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing