Vyberte si

Starostlivosť o telo

Všetky prevádzky zamerané na starostlivosť o ľudské telo. Kaderníctva, kozmetické salóny, manikúra, pedikúra, masáže, sauny, soláriá postupujú v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky č. 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ

Dezinfekcia a čistenie sú prioritou pri ochrane zdravia Vašich zákazníkov!


Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať:


Sanitačný poriadok musí obsahovať najmä:

Prevádzkový a sanitačný poriadok je špecifický pre každú prevádzku. Náš tím Vám vypracuje dokumentáciu na mieru!


Obráťte sa na náš tím a venujte sa Vašim spokojným zákazníkom.© 2019 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené.