Vyberte si

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacím zariadením je budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku.


Čo Vám vyplýva z legislatívy?


Legislatíva sa neustále mení a pokuty sa navyšujú. Preto nečakajte a kontaktujte nás.© 2019 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené.